Management summary

Scrum is een projectmanagementmethodologie die zeer populair is binnen softwareontwikkelbedrijven, ook in Vlaanderen. Het boekt zeer goede resultaten op de korte termijn, vooral door het gebruik van zelfsturende teams en een grote focus op het product. Het heeft echter weinig aandacht voor de loopbaanwensen en –mogelijkheden van de teamleden op de lange termijn; structureel HR-beleid ontbreekt.

Binnen dit voorstel wordt het concept van ‘employability’, best vertaald als ‘duurzame inzetbaarheid’, gebruikt om de loopbaan- en talentontwikkeling van scrumteamleden binnen de theorie te kaderen. Employability heeft een sterke focus op de langetermijnontwikkeling van werknemers.

Het onderzoeksdoel is om de werelden van scrum (met een focus op product en proces) en employability (met een focus op people) samen te brengen. Via design research moet dit leiden tot een optionele aanvulling (een ‘add on’) op de bestaande scrum-methodologie, geheel in de stijl van deze methodologie. Deze aanvulling is de scrum talent kit. We richten ons hierbij specifiek op kleine ondernemingen in de creatieve sector van Vlaanderen, zoals start-ups. De bedoeling is dat scrumteams en scrumteamleden binnen die ondernemingen deze kit kunnen toepassen binnen hun scrumproces, om zo de langetermijnontwikkeling van de teamleden te borgen.