Project

We hebben de projectinformatie opgedeeld in verschillende pagina’s. Op de startpagina van deze site vindt u nieuwsupdates. Er is een management summary beschikbaar, waarin we kort de rationale van het project uiteenzetten. Daarnaast hebben we een pagina met downloads van documenten, en een pagina met het team van de Arteveldehogeschool dat dit project uitvoert.