Performance evaluations don’t need to be dispiriting affairs

Annual appraisal meetings are often the most awkward moments of the year. Employees, who often have received no feedback during the year, are nervous because they don’t know what to expect. Managers are just as uneasy at the prospect of a personal, perhaps difficult, conversation and often stick rigidly to some assessment grid handed out by HR. (…) Everyone watches his or her words carefully, and the conversation rarely is spontaneous, rarely comes from the heart. No wonder people fail so often to be inspired by these conversations!

What would happen if we tried to hold these discussions not from a place of fear, but a place of deep connection, inquiry, and celebration? Into what’s going really well. And into places where someone’s knowledge, experience, talent, or attitude falls short, at least for now, of what the roles require.”

Excerpt from the illustrated version of Reinventing Organisations, a book highly recommended by our project team.

Talent, skills, competenties,… wat?

Wanneer je je verdiept in HR-literatuur, kom je erachter dat er verschillende kwaliteiten zijn die medewerkers kunnen hebben en ontwikkelen. Soms spreekt de literatuur over talenten, soms over (hard en soft) skills, soms over competenties. Ze betekenen allemaal iets anders. De Scrum Talent Kit probeert de selectie al voor u te maken, zodat u zich als medewerker of leidinggevende niet in HR-jargon hoeft te verdiepen. Voor degene die toch het verschil wil kennen, hieronder een kleine uitleg.

We baseren ons  hierbij op een overzicht van Sonja Vlaar van Attune. Wie meer informatie wil wordt aangeraden vooral ook die pagina te raadplegen.

Skills zijn praktische vaardigheden die iemand bezit. Hard skills zijn functioneel en technisch, terwijl soft skills zich eerder op persoonlijke, emotionele en sociale aspecten richten. Voor softwaredevelopment zijn hard skills bijvoorbeeld kennis van bepaalde programmeertalen of frameworks. Soft skills zijn bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, assertiviteit of goed feedback kunnen geven en accepteren.

Competenties staan op een iets hoger niveau: het slaat op het totaal van het vermogen, het gedrag en de kennis die iemand moet hebben om bepaalde skills toe te kunnen passen. Ze bevatten meerdere facetten, of meerdere skills. Denk bijvoorbeeld aan probleemanalyse voor developers, of commercieel inzicht voor iemand in een verkoopsfunctie. De compententies zijn soms wat abstract, maar ze kunnen gestaafd worden door concrete indicatoren, bijv. ‘vindt snel de oorzaak’ voor probleemanalyse.

Drijfveren zijn de behoeften die personen drijven en motiveren in hun persoonlijke en professionele leven. Deze verschillen sterk per persoon. Ze kunnen positief geformuleerd zijn (bijv., erkenning, contact met mensen, het gevoel iets nuttigs te doen) of negatief (bijv., vermijden van onzekerheid, vermijden van strijd).

Talenten slaat op de natuurlijke aanleg die iemand heeft. Het is dus iets wat al in je zit, zonder dat je het getraind of geoefend hebt. Vaak vallen talenten jezelf niet op, omdat ze voor jou natuurlijk zijn, maar anderen zien ze wel. De compententies en skills die iemand graag wil en goed kan ontwikkelen komen voort uit de talenten van die persoon.

In het Nederlands taalgebied is het werk van Luk Dewulf over talenten zeer gekend. Het bestaat uit een boek (Ik kies voor mijn talent, 2009, Lannoo Campus Scriptum) en een praktische toolbox (Ik kies voor mijn talent — Toolbox. Luk Dewulf en Peter Beschuyt. 2012, Lannoo Campus).

En wanneer heeft iemand nu een passie? Volgens Dewulf is dat het geval wanneer talent en drijfveer samenkomen.

Over het algemeen kan je dus zeggen dat talenten (wat kan je goed) en drijfveren (wat doe ik graag) het hoogste niveau zijn. Deze worden geoperationiseerd in competenties. Deze competenties krijgen weer praktisch vorm doordat ze bestaan uit meerdere soft en hard skills.

OPROEP — Testgebruikers gezocht!

Wij zijn op zoek naar kleine ICT-ontwikkelaars die een scrum-methodologie hanteren. Met een beperkte tijdsinvestering, zou u ons project over talentontwikkeling binnen scrum enorm vooruit helpen.

Wat willen we van u?

Via een User-Centered Design-aanpak willen we proberen te begrijpen hoe scrum op dit moment ingezet wordt, en vervolgens via verschillende iteraties en prototypen met een handzame tool komen.

Concreet zijn we op zoek naar drie zaken:

  • scrummasters, product owners, zaakvoerders en eventueel HR-verantwoordelijken die willen deelnemen aan een interview of focusgroep,
  • scrumteams die we mogen observeren (om te zien hoe scrum in de praktijk bij kleine bedrijven toegepast wordt; we zullen in deze fase enkel stilletjes in een hoekje zitten observeren en niet ingrijpen in uw proces),
  • bedrijven of teams die als testgebruikers met onze prototypen aan de slag willen gaan.

Scrum Talent Wat?

Het doel van ons project is het ontwikkelen van een handzaam product waarmee medewerkers en leidinggevenden binnen een start-up of kleine ICT-dienstverlener aan talentontwikkeling en reflectie kunnen doen. We zien namelijk dat bij veel kleine ondernemingen geen specifieke expertise rond HR aanwezig is. De scrum-methodologie richt zich vooral op de korte termijn, en functioneringsgesprekken worden als jaarlijke verplichting en erg ‘on-scrum’ gezien. Vandaar dat wij een HR-tool of ‑methode willen ontwikkelen waarmee medewerkers en leidinggevenden over de ontwikkeling van de medewerker kunnen reflecteren en plannen. Deze tool moet flexibel ingezet kunnen worden binnen scrum en de geest van agile ademen. Bovendien moet ze zo laagdrempelig zijn dat voor gebruik geen voorgaande kennis van HR vereist is.

Meer informatie over het project vindt u overal op deze website.

Wie zijn wij?

Wij zijn onderzoekers van de Arteveldehogeschool te Gent; concreet van de opleiding Grafische en Digitale Media en van het onderzoekscentrum TACOO (TAlent en COmpetentie Ontwikkeling). Dit project is een multidisciplinaire samenwerking tussen onze afdelingen.

En nu?

U behoort tot de doelgroep en u ziet de noodzaak in van ons project? Als u wilt meewerken op één of meer van de manieren hierboven, laat het ons dan zeker weten, bijvoorbeeld door een mailtje naar <hello@scrumtalentkit.org>.