Zeven tips voor beter HR

Vorige week hebben we ons project voorgesteld op het Feweb jaarcongres. We hebben daar ook zeven tips gepresenteerd voor een beter HR-beleid.

  1. Shared Responsibility. De ontwikkeling van medewerkers is in het belang van zowel de medewerker als het bedrijf of het team. Daarom dienen ook beiden hiervoor een verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat erom een ‘common ground’ te vinden tussen de ontplooiingswensen van de medewerker en de strategische ontwikkelingen binnen het team. It takes two to tango.
  2. Hard *and* soft skills. Voor persoonlijke ontwikkeling zijn zowel hard als soft skills nodig. Vaak zien we dat de nadruk slechts op een van de twee ligt. Webdevelopers denken vaak het eerst aan technische skills. Hun teamleiders zijn vaak eerder gefocust op soft skills. Om die reden dwingt onze kit beiden om over beide type skills na te denken.
  3. Talent approach. Te vaak wordt vanuit een ‘gap’-aanpak vertrokken, vanuit een overzicht van wat een medewerker allemaal nog niet kan. Start liever vanuit talenten: waar ben je goed in en wat wil je verder ontwikkelen? Deze positieve aanpak maakt ook meer transparantie mogelijk.
  4. Conversation starters. Vaak hebben medewerkers (en leidinggevenden) niet door wat er allemaal wel niet mogelijk is. Om gesprekken nieuw leven in te blazen kan je gebruik maken van conversation starters. Denk bijvoorbeeld aan de kaartjes met conversation starters van Intuo, of onze eigen inspiratiekaartjes met hard en soft skills.
  5. Continuous improvement. Persoonlijke ontwikkeling is iets wat je continu doet. Het is geen jaarlijks gesprek, dat vervolgens in de vorm van wat papieren voor 51 weken in een schuif stof verzamelt. Zorg dat mensen er regelmatig mee bezig zijn.
  6. Visual management. Papieren documenten met volzinnen zijn fijn omdat je er veel nuances in kwijt kan. Maar soms heb je ook zaken nodig die in een oogopslag duidelijk zijn. Dingen die je aan de muur kan hangen zodat je ze vaak ziet. Die visueel relaties tussen concepten weergeven. Denk bijvoorbeeld aan een business model canvas, of een kanbanbord.
  7. Tools. Er zijn tools. Zoek ze en gebruik ze, zodat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Bijvoorbeeld onze eigen Scrum Talent Kit.

Veel succes!

Hoe onze kit er dan uit ziet

Ongeveer de meest gestelde vraag die we krijgen als we spreken over onze Scrum Talent Kit is hoe de kit er dan precies uit ziet, en of we geen fotootje hebben. Welnu, hierbij:

Okay, dat zegt waarschijnlijk niet zo veel. Daarom nog eens met de inhoud zichtbaar:

Inspiratiekaartjes, en map met handleiding en invulformulieren, en tot slot het kanbanbordje voor op je bureau op basis van een kartonnetje en wat elastiekjes. Prachtig low-tech prototype, niet?

Scrum Talent Kit in a nutshell

Snel een overzicht krijgen van de doelstelling en de inhoud van de Scrum Talent Kit? Daarvoor hebben we een handige onepager gemaakt!

Klik op de afbeelding voor een grote versie. De onepager is ook beschikbaar als PDF.

Webinar Scrum Talent Kit

Hoe kan ik als leidinggevende binnen een kleine softwareontwikkelaar of start-up zorgen dat mijn medewerkers tevreden blijven? Scrum motiveert mijn medewerkers, maar kan ik ze op de lange termijn aan mij binden? Wat zijn talenten, en hoe ontplooien mijn teamleden die talenten? Wat willen zij, wat is nuttig voor het bedrijf en hoe breng ik dat bij elkaar?

De Scrum Talent Kit denkt op deze vragen een antwoord te bieden. De op scrum geïnspireerde toolbox helpt leidinggevenden van kleine softwaredevelopers om lijn te krijgen in hun HR-beleid. In een korte webinar schetst het onderzoeksteam het idee achter deze Scrum Talent Kit en leggen ze uit hoe de kit in bedrijven ingezet kan worden.

De webinar is terug te bekijken via deze Panopto-opname. De slides zijn als PDF te downloaden op onze Downloads-pagina.

Deze webinar wordt ondersteund door de Federatie van Webbedrijven (FeWeb).

De pilaren van de Scrum Talent Kit

Tijdens het ontwerponderzoek naar de Scrum Talent Kit heeft het team een methodologie van Human-Centered Design gebruikt. Dit betekent dat voordat de kit ontwikkeld werd, er eerst een fase van ‘empathise’ was: via interviews met medewerkers, leidinggevenden en een HR-manager bij kleine softwareontwikelaars werd eerst de situatie grondig in kaart gebracht. Als resultaat daarvan is de Scrum Talent Kit ontwikkeld op basis van drie pilaren, die tijdens deze fase als cruciaal naar voren kwamen: continuous improvement, shared responsibility en hard & soft skills.

Pilaren Scrum Talent Kit

Continuous improvement komt rechtstreeks uit de scrummethode, maar werd in het personeelsbeleid slecht toegepast. Bij een aantal bedrijven was er een periodiek functionerings- en/of coachingsgesprek (dat in de praktijk niet eens zo periodiek bleek), maar tussen die gesprekken was men vooral bezig met de dagelijkse gang van zaken. Talentontwikkeling zou een continu proces moeten zijn; niet iets dat je eens per jaar bespreekt en vervolgens weer vergeet.

Shared responsibility wil zeggen dat talentontwikkeling een samenspel is van de belangen en wensen van de werknemer en die van de werkgever, en dat het daarom een gedeelde verantwoordelijkheid is om hier richting aan te geven. Oftewel, it takes two to tango. Dit hangt samen met de derde pijler:

Hard & soft skills. Hoewel niet iedereen mee was met de terminologie, maakte men sowieso het onderscheid impliciet. Hard skills (technische vaardigheden) werden vaak gezien als de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Die hebben daar zo veel interesse in dat ze dat webinar wel ’s avonds in hun eigen uren bekijken. Bij de soft skills was er minder initiatief vanuit werknemers, waardoor we zagen dat managers hier dan maar collectieve sessies rond een bepaald thema lieten organiseren. Dubbel fout, naar ons idee. Shared responsibility betekent dat werknemers gaan nadenken over hun individuele soft skills, maar anderzijds ook dat het ontwikkelen van relevante hard skills gefaciliteerd wordt door de wergever (in werkuren, met opleidingsbudget). Shared responsibility op alles aspecten dus.

Dit zijn de drie uitgangspunten die aan de basis liggen van de Scrum Talent Kit. Tijdens ons webinar zullen we deze pilaren verder toelichten en tonen waar dit toe heeft geleid.