Motivatie

Op het niveau van de individuele projecten lijkt scrum zeer goede resultaten te boeken. Scrum heeft een sterke focus op de eindproduct van een project en op de rol van medewerkers binnen de kortcyclische periode van een sprint of een project.  Er is weinig bekend over de effecten die de methode heeft op de loopbaanmogelijkheden van scrummedewerkers op de langere termijn, al weten we dat een structurele aanpak ontbreekt.

Ons project richt zich vooral op start-ups en andere kleine ondernemingen, zonder gespecialiseerde HR-afdeling, die volgens scrum werken.  Het product is de verantwoordelijkheid van de product owner en het proces is het domein van de scrum master. Maar wie heeft daar de verantwoordelijkheid voor die derde ‘p’, people?

Zelfsturende & multidisciplinaire teams, aangevuld met de filosofie van ‘continu verbeteren’ zijn een opportuniteit voor talentontwikkeling.