Employability

Voor de Scrum Talent Kit gebruiken we het concept employability. De definitie van Thijssen (2004) is als volgt: “de gedragstendentie gericht op het verwerven,  onderhouden en gebruiken van kwalificaties die bedoeld zijn om in alle loopbaanfasen zelfredzaam te participeren in een veranderende arbeidsmarkt.” In Nederlandstalige literatuur wordt vaak het concept  ‘duurzame inzetbaarheid’ gehanteerd, waarin zowel een werkgever- als werknemeraspect vervat zit. De focus ligt op het op langere termijn behouden van arbeidsopportuniteiten, door aandacht voor ‘ability’ (fysieke en psychische gezondheid) en ‘agility’ (aandacht voor engagement, talentontwikkeling en resilience, oftewel veerkracht). (Ducheyne en Vander Sijpe, 2014) Dit heeft dus ook positieve effecten voor de werkgever, omdat de  medewerker zich ontwikkelt en beter of breder inzetbaar wordt.