Doelen

We hebben met dit project twee concrete outputs voor ogen:

  1. De scrum talent manifesto: naar analogie met de agile manifesto, onze eigen motivatie voor een talent‐plug‐in voor scrum.
  2. De scrum talent kit: een laagdrempelige set methoden en tools, aansluitend op scrum en in scrum‐stijl, waarmee medewerkers van kleine ondernemingen, die vaak geen HR‐achtergrond hebben, zelf aan de slag kunnen om hun talent‐ en loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid te plannen en realiseren.