Doelen

We hebben met dit project twee concrete outputs voor ogen:

  1. De scrum talent manifesto: naar analogie met de agile manifesto, onze eigen motivatie voor een talent-plug-in voor scrum.
  2. De scrum talent kit: een laagdrempelige set methoden en tools, aansluitend op scrum en in scrum-stijl, waarmee medewerkers van kleine ondernemingen, die vaak geen HR-achtergrond hebben, zelf aan de slag kunnen om hun talent- en loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid te plannen en realiseren.