Het Olivier Deschacht-syndroom

Hoed u voor het Olivier Deschacht-syndroom. Een te grote focus op extern talent leidt ertoe dat uw medewerkers die al jarenlang loyaal hun werk doen, gedemotiveerd raken en u ontgoocheld de rug toekeren. Uw inspanning om unieke talenten aan te werven kan er dus voor zorgen dat u net meer talent verliest. Het gras is echt niet altijd groener aan de andere kant. Terwijl je toppers binnenhaalt door de grote poort, verdwijnt talent langs de achterdeur.”

Prof. Frederik Anseel beschrijft in De Tijd dit Olivier Deschacht-syndroom, en geeft drie alternatieve voetbalstrategieën om dit tegen te gaan.