It takes two to tango

Het begeleiden van medewerkers in hun loopbaanontwikkeling als individu komt centraal te staan. En daarbij spelen meer dan ooit de medewerker zelf, maar ook de leidinggevende een centrale rol.

Het zijn immers de medewerkers zelf die in eerste instantie gebaat zijn bij een zinvolle loopbaan – maar wat die loopbaan voor hen precies zinvol maakt is erg individueel bepaald en kan ook veranderen doorheen de loopbaan. Dit vereist echter wel dat medewerkers voor zichzelf de reflectie kunnen en willen maken hoe zij hun professionele toekomst zien; wat ze graag doen, waarin ze verder willen ontwikkelen, wat ze daarvoor zelf moeten doen en welke ondersteuning ze daartoe van hun omgeving nodig hebben.

Ook leidinggevenden spelen een rol. Zij staan immers dicht bij hun medewerkers, zien welke resultaten medewerkers behalen en op welke manier ze deze behalen. In die zin vormen ze een belangrijke bron van feedback voor medewerkers. (…) Leidinggevenden voelen zich echter niet altijd in staat of juist geplaatst om medewerkers te begeleiden in hun loopbaanontwikkeling, of vrezen hun beste krachten te zullen verliezen als ze het gesprek hierover aangaan. Het ontbreekt hen soms ook aan duidelijkheid over wat precies hun rol is, en over welke mogelijkheden er elders in de organisatie zijn voor hun medewerkers. Bovendien kan je de manier waarop leidinggevenden zich opstellen ten aanzien van hun medewerkers iet los zien van hoe zij naar hun eigen loopbaan kijken.”

Uit: Stuer, D. & De Vos, A. (2017). It takes two to tango. Duurzaam loopbaanbeleid en het samenspel van medewerkers en hun leidingevenden. (white paper). Antwerp: Antwerp Management School.