Talent, skills, competenties,… wat?

Wanneer je je verdiept in HR-literatuur, kom je erachter dat er verschillende kwaliteiten zijn die medewerkers kunnen hebben en ontwikkelen. Soms spreekt de literatuur over talenten, soms over (hard en soft) skills, soms over competenties. Ze betekenen allemaal iets anders. De Scrum Talent Kit probeert de selectie al voor u te maken, zodat u zich als medewerker of leidinggevende niet in HR-jargon hoeft te verdiepen. Voor degene die toch het verschil wil kennen, hieronder een kleine uitleg.

We baseren ons  hierbij op een overzicht van Sonja Vlaar van Attune. Wie meer informatie wil wordt aangeraden vooral ook die pagina te raadplegen.

Skills zijn praktische vaardigheden die iemand bezit. Hard skills zijn functioneel en technisch, terwijl soft skills zich eerder op persoonlijke, emotionele en sociale aspecten richten. Voor softwaredevelopment zijn hard skills bijvoorbeeld kennis van bepaalde programmeertalen of frameworks. Soft skills zijn bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, assertiviteit of goed feedback kunnen geven en accepteren.

Competenties staan op een iets hoger niveau: het slaat op het totaal van het vermogen, het gedrag en de kennis die iemand moet hebben om bepaalde skills toe te kunnen passen. Ze bevatten meerdere facetten, of meerdere skills. Denk bijvoorbeeld aan probleemanalyse voor developers, of commercieel inzicht voor iemand in een verkoopsfunctie. De compententies zijn soms wat abstract, maar ze kunnen gestaafd worden door concrete indicatoren, bijv. ‘vindt snel de oorzaak’ voor probleemanalyse.

Drijfveren zijn de behoeften die personen drijven en motiveren in hun persoonlijke en professionele leven. Deze verschillen sterk per persoon. Ze kunnen positief geformuleerd zijn (bijv., erkenning, contact met mensen, het gevoel iets nuttigs te doen) of negatief (bijv., vermijden van onzekerheid, vermijden van strijd).

Talenten slaat op de natuurlijke aanleg die iemand heeft. Het is dus iets wat al in je zit, zonder dat je het getraind of geoefend hebt. Vaak vallen talenten jezelf niet op, omdat ze voor jou natuurlijk zijn, maar anderen zien ze wel. De compententies en skills die iemand graag wil en goed kan ontwikkelen komen voort uit de talenten van die persoon.

In het Nederlands taalgebied is het werk van Luk Dewulf over talenten zeer gekend. Het bestaat uit een boek (Ik kies voor mijn talent, 2009, Lannoo Campus Scriptum) en een praktische toolbox (Ik kies voor mijn talent — Toolbox. Luk Dewulf en Peter Beschuyt. 2012, Lannoo Campus).

En wanneer heeft iemand nu een passie? Volgens Dewulf is dat het geval wanneer talent en drijfveer samenkomen.

Over het algemeen kan je dus zeggen dat talenten (wat kan je goed) en drijfveren (wat doe ik graag) het hoogste niveau zijn. Deze worden geoperationiseerd in competenties. Deze competenties krijgen weer praktisch vorm doordat ze bestaan uit meerdere soft en hard skills.