OPROEP — Testgebruikers gezocht!

Wij zijn op zoek naar kleine ICT-ontwikkelaars die een scrum-methodologie hanteren. Met een beperkte tijdsinvestering, zou u ons project over talentontwikkeling binnen scrum enorm vooruit helpen.

Wat willen we van u?

Via een User-Centered Design-aanpak willen we proberen te begrijpen hoe scrum op dit moment ingezet wordt, en vervolgens via verschillende iteraties en prototypen met een handzame tool komen.

Concreet zijn we op zoek naar drie zaken:

  • scrummasters, product owners, zaakvoerders en eventueel HR-verantwoordelijken die willen deelnemen aan een interview of focusgroep,
  • scrumteams die we mogen observeren (om te zien hoe scrum in de praktijk bij kleine bedrijven toegepast wordt; we zullen in deze fase enkel stilletjes in een hoekje zitten observeren en niet ingrijpen in uw proces),
  • bedrijven of teams die als testgebruikers met onze prototypen aan de slag willen gaan.

Scrum Talent Wat?

Het doel van ons project is het ontwikkelen van een handzaam product waarmee medewerkers en leidinggevenden binnen een start-up of kleine ICT-dienstverlener aan talentontwikkeling en reflectie kunnen doen. We zien namelijk dat bij veel kleine ondernemingen geen specifieke expertise rond HR aanwezig is. De scrum-methodologie richt zich vooral op de korte termijn, en functioneringsgesprekken worden als jaarlijke verplichting en erg ‘on-scrum’ gezien. Vandaar dat wij een HR-tool of ‑methode willen ontwikkelen waarmee medewerkers en leidinggevenden over de ontwikkeling van de medewerker kunnen reflecteren en plannen. Deze tool moet flexibel ingezet kunnen worden binnen scrum en de geest van agile ademen. Bovendien moet ze zo laagdrempelig zijn dat voor gebruik geen voorgaande kennis van HR vereist is.

Meer informatie over het project vindt u overal op deze website.

Wie zijn wij?

Wij zijn onderzoekers van de Arteveldehogeschool te Gent; concreet van de opleiding Grafische en Digitale Media en van het onderzoekscentrum TACOO (TAlent en COmpetentie Ontwikkeling). Dit project is een multidisciplinaire samenwerking tussen onze afdelingen.

En nu?

U behoort tot de doelgroep en u ziet de noodzaak in van ons project? Als u wilt meewerken op één of meer van de manieren hierboven, laat het ons dan zeker weten, bijvoorbeeld door een mailtje naar <hello@scrumtalentkit.org>.